Hvilke prevensjonsmidler foretrekker nordmenn?

Hvilke prevensjonsmidler foretrekker nordmenn?

Hvordan omgår nordmenn naturen?
Synes nordmenn at kondomer er flaut? Leser Hvilke prevensjonsmidler foretrekker nordmenn? 5 minutter Neste Hvor kjøper nordmenn kondomer?

Ifølge en omfattende studie utført av FN fra 2019 om bruk av prevensjonsmidler er det omtrent 2 milliarder kvinner i fruktbar alder (15-49 år) globalt som bruker en eller annen slags form for prevensjonsmiddel. De mest vanlige metodene for kvinner er sterilisering (24%), kondomer (21%), spiral (17%), p-piller (16%), injeksjoner og implantasjoner (10%) og naturlige metoder (9%). Kvinnelig sterilisering er altså mest vanlig på verdensbasis, men studien viser at andre prevensjonsmidler stadig øker i popularitet.

Stadig flere velger bort permanente metoder til fordel for andre metoder. Mannlig sterilisering har gått ned med 63% de siste 25 årene fra 43 millioner (1994) til 16millioner (2019). Interessant nok så var det en liten økning (12%) for kvinnelig sterilisering over den samme perioden, fra 195 millioner til 219 millioner. Samlet sett globalt, sett i sammenheng med befolkningsveksten i verden, så er det en klar nedgang. Videre så er sterilisering langt mer utbredt i utviklingsland. Vestlige land ser ut til å foretrekke andre former for prevensjon.

På den andre siden så har bruken av andre prevensjonsmidler økt signifikant de siste 25 årene. Kondomer (295%), spiral (20%), p-piller (156%) og injeksjoner & implantasjoner (510%) har alle økt i popularitet. Dette viser at stadig flere mennesker får flere muligheter og ønsker å ta i bruk moderne prevensjonsmidler.

Naturlige metoder, som f.eks. å følge kvinners menstruelle syklus, eller å «hoppe av i svingen», økte med 4%. Trolig vil nok flere ønske å unngå disse metodene så langt det lar seg gjøre fordi de er lite effektive. Studier viser at naturlige metoder kun er  76-78% effektive. Til sammenlignet så ligger kondomer og p-piller over 90%.

Hvilke prevensjonsmidler er mest populære i Norge?

Det er ganske interessant å sammenligne Norge med resten av verden når det kommer til valg av prevensjonsmidler. I tillegg til at vi generelt sett er relativt liberale når det kommer til sex i Norge, så har norske kvinner også muligheten og tilgang til det meste av prevensjonsmidler. Det er en luksus mange kvinner i verden ikke har. I Norge er det også ordninger for gratis prevensjonsmidler (kondomer, p-piller, etc.)

 Globalt

Norge

Kvinnelig sterilisering

24%

7%

Kondomer

21%

17%

Spiral

17%

25%

P-piller

16%

36%

Injeksjoner & implantasjoner

10%

4%

Naturlige metoder

9%

7%

Others

3%

4%

 

Ikke uventet ser vi at sterilisering er langt mindre populært i Norge (7%) sammenlignet med gjennomsnittet i verden (24%). Videre så ser vi at p-piller (36%) er over dobbelt så populært i Norge enn i resten av verden (16%).

Geil’s interne undersøkelser støtter disse funnene. Av kvinnene vi spurte i vår meningsmåling var p-piller (29%) og kondomer (25%) de to mest foretrukne prevensjonsmidlene. Kanskje ikke så overaskede i og med at begge er lett tilgjengelig og rimelige å få tak i. Kondomer kan man bestille gratis på nett og p-piller er gratis for ungdom og sterkt subsidiert etter det. Ergo, det er lave kostnader knyttet til begge alternativene.

Har menn og kvinner ulike preferanser?

Som nevnt over, norske kvinner foretrekker p-piller og kondomer, men har menn samme preferanse? Basert på vår spørreundersøkelse svarte 51% av mennene at kondom var deres hoved-prevensjonsmiddel for dem selv eller deres partner(e). P-piller kommer på en andreplass, men er helt nede på 25%. Sammenlignet med kvinnene i undersøkelsen så svarte menn i klart høyere grad (omtrent dobbelt så ofte) kondom.

Videre er p-piller langt mer populært blant yngre kvinner. I aldersgruppen 18-24 så svarte 45% at de har brukt det i løpet av det siste året. For kvinner 25-34 så svarte kun 25% det samme, og for aldersgruppen 35+ så var det ytterligere mindre (18%). Dette kan dels forklares med når i livsløpet man ønsker å starte familie (og dermed ønsker graviditet), og dels med at mange muligens ønsker å normalisere hormonbalansen i kroppen.

Noen velger også å ikke benytte seg av noen slags form for prevensjonsmidler. Her var det ingen signifikant forskjell mellom menn og kvinner. Rundt 30% svarte at de ikke benyttet prevensjon av ulike årsaker.

Regionale forskjeller

Vi vet nå at nordmenn foretrekker p-piller og kondomer. Men er det mer eller mindre likt i hele landet, eller er det forskjeller mellom nord og sør, eller øst og vest? Spørreundersøkelsen vår ga oss en del svar, og vi gir dere her noen av høydepunktene. Merk at dataen vi har brukt for disse analysene inkluderer både menn og kvinner. Derfor kan noe av statistikken være litt annerledes enn hva vi har presenter over.

1. Innlandet (22%), Trøndelag (29%) & Møre og Romsdal (31%) var minst villige til å bruke kondomer det siste året.

2. Rogaland (37%), Troms og Finnmark (32%), Nordland (32%), Oslo 30%) og Viken (29%) har høyest andel som svarte at de foretrekker p-piller som prevensjonsmiddel.

3. Innlandet (44%) og Trøndelag (44%) deler gullmedaljen når det gjelder null bruk av prevensjonsmiddel det siste året. Agder (37%) og Møre og Romsdal (35%) var like bak, men klatret ikke helt til topps denne gangen.